PROFIPLASTSK.eu

  • profiplast1
  • profiplast1
  • profiplast2

www.profiplastsk.eu je web stránka pre firmu, ktorá sa zaoberá predajom a montážov okien, dverí a doplnkov. Vytvorili sme dynamickú stránku s možnosťou úprav obsahu. Zákazník si teda sám doplňa potrebné novinky, články a podobne. Vytvorili sme takisto možnosť cenovej kalkulácie, kde si môže potencionálny zákazník vyplniť požadované údaje, ktoré následne prídu zamestnancovi firmy pre kvalitné vypracovanie cenovej ponuky.

Comments are closed.