LEXIKON.sk

  • lexikon1
  • lexikon1
  • lexikon2

www.lexikon.sk je webstránka pre spoločnosť, ktorá publikuje Cestovný lexikon Slovenskej republiky. Stránku sme spravili dynamickú s administráciou, teda klient si môže sám doplnať a upravovať obsah web stránky.

Comments are closed.